Velkommen til vår fremragende barnehage!

Vår fremragende barnehage har fokus på vennskap, mangfold og fellesskap.

Vennskap innebærer

At alle skal bli sett og akseptert som den man er. Gjensidighet og tillitt.

Mangfold er positivt! og innebærer

Ulike forutsetninger, fysisk, psykisk og språklig. Ulik oppvekst, kultur, familiesituasjon, økonomi og mat. Ulike verdier, holdninger og livssyn.

Fellesskap medfører

At alle blir sett og hørt. At alle opplever tilhørighet, og at alle har betydning for fellesskapet.

Velkommen til Store Brevik Barnehage!

Om barnehagen

Store Brevik barnehage ble opprettet i 1992. Vi er en privat stilftelsesbarnehage opprettet av Vestby kommune. Hos oss har fire avdelinger; Hvitveis og Blåveis er småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år. Smørblomst og Hestehov er avdelinger med barn fra 3-6 år. Til sammen er det ca. 60 barn i vår barnehage.

Vi holder åpent fra kl. 06.45 til kl. 17.00.

Kontaktperson: Therese Olsen, Styrer Tlf: 64 98 53 90 E-post:storebrevikbarnehage@mail.1.gmail.com.co Barnehagen vår har en flott beliggenhet. Skog og strand er i umiddelbar nærhet og innbyr til turer med flotte naturopplevelser.

Hos oss har alle barn en primærkontakt. Når barnet begynner i barnehagen får den en trygg og god primærkontakt som setter av god tid til det nye barnet og foreldrene. En primærkontakt er en voksen som har "et spesielt øye" med barnet ditt, og man sikrer at alle barna blir sett og ivaretatt på en best mulig måte. I tilvenningsperioden blir primærkontakten spesielt viktig fordi denne da har ansvar for etablering av trygghet i barnehagen og barnets inntreden i barnegruppen. Primærkontakten skal stå for trygghet og nærhet og hjelpe barnet med å finne seg til rette.

Primærkontakten skal i løpet av hele dagen inne og ute ha positiv og nær kontakt med sine primærbarn. Vi skal prate og leke med dem, gi ekstra oppmerksomhet og omsorg. Barnet skal føle at en voksen bryr seg spesielt om han/hun. Vi skal i tillegg sørge for god kontakt og kommunikasjon mellom hjem og barnehage.

Vi har søkelys på barns lek og hvordan vi kan støtte og videreutvikle leken. Vi benytter anerkjennende kommunikasjon for å styrke barnas sosiale kompetanse. Godt språkmiljø for barna vektlegges, og vi arbeider med å ta vare på miljøet og å redusere forbruket og øke gjenbruket.

Vi er en Mitt Valg barnehage som innebærer at vi setter sosial kompetanse og utvikling av gode og trygge miljøer høyt. Vi har fokus på tilstedeværelse, fange de magiske øyeblikkene og undre oss sammen med barna. Vi er også stolte av barnehagens store uteområde. Ute har vi et variert terreng med skog og fjellknauser som innbyr til fysisk utfoldelse og lek både sommer og vinter.

Vår fremragende barnehage har fokus på; vennskap, mangfold og fellesskap.

I vår barnehage:

  • Har vi som eneste barnehage i Son åpent hele sommeren
  • Gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre
  • Personale som er tilstede for barna og viser god omsorg
  • Setter oss høye mål
  • Avdelingsbarnehage med små barnegrupper
  • Bruker Vigilo som kommunikasjonssystem; nettbasert foreldreportal
  • Godt med vikarmidler
  • Vaktmestertjeneste en gang i uka

Kom gjerne innom oss 😊

Vigilo Barnehage
Vigilo Barnehage

Vigilo Barnehage

Vil du komme i kontakt med oss?

Ring oss direkte, eller fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg innen kort tid

64 98 53 90
Myrsnipeveien 5, 1555 SON
Orgnr 971 230 061